Las Vegas Pinball Collectors Club

Bergen er en by og kommune i Vestland og et tidligere fylke (til ) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad». Etter tradisjonen ble Bergen grunnlagt av Olav Kyrre i med navnet Bjørgvin, som betyr «den grønne engen mellom fjellene».. Bergen er en handels- og sjøfartsby, og var Norges hovedstad i landets storhetstid, i .